Amire büszkék vagyunk

Természetesen az alább felsorolt eredmények nem pusztán egyesületünknek köszönhetőek, de mindenképpen valamilyen szerepet vállaltunk bennük (alap ötlet, tervezés, előkészítés, kivitelezés, lobbi, anyagi segítségnyújtás, támogatók, szponzorok felkutatása és bevonása a feladatokba stb). Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a céljaink megvalósításában valamilyen szerepet vállaltak. A teljesség igénye nélkül:
Mosonmagyaróvár város Önkormányzata, A képviselőtestület Mosoni tagjai, VÜF Kft, Movinnov Kft, Vízügyi igazgatóság, Aqua Kft, sok-sok magánszemély és a főoldalon feltüntetett támogatók.

2011

Video megtekintése
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2010 augusztusában nagy örömünkre aláírhatta a "A mosoni városközpont funkcióbővítő rehabilitációja" c. projekt támogatási szerződését. 2011 szeptemberére a kivitelezési munkák befejeződtek és október elsején egy egész napos utcabál keretében a közterületeket és a létesítményeket átadtuk a város lakosságának. Egy ilyen jellegű közterület rehabilitáció óhatatlanul okoz nehézségeket a környező ingatlantulajdonosok, vállalkozások számára, de reméljük, a szép környezet kárpótol mindenkit a kellemetlenségekért. A Fehér Ló Közösségi Ház felújítási munkálatai is végéhez értek, az építkezés ideje alatt a ház folyamatosan működött, melyért külön köszönet illeti a kivitelezőket, az üzemeltetőt és az ott dolgozókat, de különösen a város lakosságát, hiszen az ide látogatók nagy türelemmel viselték a kivitelezés alatti kellemetlenségeket. A beruházás összértéke 725 millió forint, melyhez 502 millió forint támogatást kapott az önkormányzat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól.
Bővebben

2008

 • Kiépült a közvilágítás a Steurer János utcában az úgynevezett ifjúsági lakótelep hiányos területein.
 • Kibővült a  kerítés a temetőben a főbejárat és ravatalozó közötti rész után megépült az Alsóötház utcai rész is.
 • A Mosonvár u 2 szám alatti 25 lakásos bérház betelepítése megtörtént szakember lakásra jogosultakkal.
 • Megoldotta a Máv az aluljáró lefedését, így már nem lesz gond a csapadékvízzel.
 • A Kühne pályán korszerű műfüves kispálya épült, esti mérkőzésekhez szükséges világítással, pályázati és önkormányzati segítséggel.
 • A szakképzésben korábban meglévő párhuzamos oktatást az Önkormányzat megoldotta. A vendéglátás oktatás a Haller iskolában maradt, így maradt középiskolája Mosonnak.
 • Egyesületünk alelnökének kezdeményezésére a város vezetői elfogadták a Futura hasznosítására a„Csodák Palotája” lehetőséget.
  Elkészíttették a tanulmányterveket. Ha a téma bekerül a régió idegenforgalmi kiemelt témái közé, akkor nagy eséllyel számíthatunk a megvalósulására.
 • Örülünk, hogy sikeres volt a város pályázata az un funkcióbővítő fejlesztésre. Ez a mosoni városrészre vonatkozik. Közel 500 millió Ft mellé 200millió Ft önrészből megújul és bővül a Mosoni piac, szépül a Kápolna tér, az Erzsébet tér és megújul a Fehér Ló közösségi ház is.
 • Mosoni Önkormányzat segítségével megújult a Laktanya köz az orvosi rendelő előtt

2007

 • Mosonvár utca 2. szám alatti 25 lakásos épület tető alá került.
 • Sikeres Európai Uniós pályázat eredményeként új korszerű bölcsőde épült a Mosoni városrészben.
 • A temető főbejáratától új, esztétikus kerítés épült, önkormányzati beruházásból.
 • Önkormányzati képviselőink és alapítványunk anyagi segítségével a templom belső terének és a külső járdának a felújítása valósult meg.
 • Egyesületünk tagjainak önkéntes munkájának köszönhetően újabb 150 db facsemetét ültettünk el a Rudolf-ligetben. és ezeket a nagy szárazságra való tekintettel kétszer meg is öntüztük.
 • A Vüf kft szervezésében újra megrendezték a Zenés Népművészeti Vásárt a Hármas-határmenti találkozóval együtt.

2006

 • Tovább folytatódott az előző évben elkezdett útépítési program. A lakosság jelentős anyagim áldozatán felül sokat segítettek a Mosoni önkormányzati képviselők hozzájárulásai.
 • Szilárd burkolatú út épült: Gálosi Soma utca, Nap utca, Szále János utca.
 • Elkészült az Bartók iskola és a Kühne pálya közötti autóparkoló.
 • Mosonvár utca 2. szám alatt elkezdődött a 25 lakásos bérház földmunkái.
 • Befejeződött a Mosoni posta-Zeneiskola épület tatarozása és az előtte lévő járda díszburkolatot kapott.
 • Kezdeményezésünkre a város sikeres pályázata alapján folytatódott a Mosoni-Duna rehabilitáció. Ennek keretében a Rudolf-ligeti volt „Levente árok” felújítása, melynek befejeztével újra  a Duna vize folyik a ligetben

2005

 • Mosoni- Duna rehabilitációjának keretében megtörtént a partmegerősítés a Partos utcában a Vágóhídtól az Aranyossziget utcáig.
 • Ugyanitt elkészült a Parti sétány is padokkal és lépcsőkkel.
 • Elkészült a Rudolf-ligeti „Levente árok” kiviteli terve, amely lehetővé teszi hogy újra víz folyjék a ligeten át.
 • Újabb kemény burkolatú utak kerültek átadásra illetve vannak folyamatban: Kis utca, Vágóhíd utca, Molnár utca, Wesselényi út.
 • Egyesületünk tagjai segítségével sikerült a Rév úttal párhuzamos Duna szakasz partjának kitakarítása, rendezése, bozót mentesítése.

2004

 • A József Attila út és környéke, a Partos utca és környéke valamint a Szent István király út hiányzó szakaszain a szennyvízcsatorna építése.
 • Kiváló minőségben helyreállították a Soproni utcát, az Úttörő, Halász és Partos utcákat.
 • A városi költségvetés terhére új út készült a Tízház utcában.
 • Lakossági hozzájárulással, pályázati segítséggel kiépült az Egység út a Hársfa utca, Szále János utca, Gyep utca, Áchim András utca és a Zsák utca kemény burkolatú útja.
 • A Movinnov Kft lebontja a Mosonvár utca 2. számú épületet és helyére szolgálati bérlakások kerülnek kialakításra, amelynek tervei elkészültek.
 • Tanulmányterv készült mosoni belváros rekonstrukciójára.
 • Felújításra került a Szent István király út 102, 135 és a 129-es számú épületek homlokzata.
 • Befejeződött a Szent István király út 108. alatt található 8db új bérlakás építése.
 • A Mosoni-Duna rehabilitációjára elnyert pályázati pénzből, elkészült a folyó városi szakaszának kiépítési terve.

2003

 • Partos utca és környékének csatornázása.
 • József Attila út és környékének csatornázása kb 70%- ban
 • A lakosság jelentős hozzájárulásával elkészült a Virág utca, Nárcisz utca burkolata valamint a Táncsics utca 50%- ban.
 • A temető tartalék területének tervei is elkészültek.
 • Szerkezetileg elkészült az Erzsébet téri vegyes rendeltetésű épület. A környezet rendezése és a belső munkálatok 2004-re húzódtak át.
 • Lakás rehabilitáció keretében a Szent István király út 108. szám alatti 8 db bérlakásátépítése elkezdődött és jó ütemben halad, befejezése jövő év májusában várható.
 • A Mosonvár utca 2. számú épület bontás előkészítése, tulajdonkiváltása valamint a lakók elhelyezése megtörtént.

2002

 • Hajós utca, Magtár utca és a Hadnagy utca felújítása, korszerűsítése.
 • Járda felújítások, javítások történtek a Szent Istán Király út páros oldalán a Tizház utcában és a Szále János utcában valamint Újudvaron a buszmegálló és az Esze Tamás utca között.
 • Korszerű lakások épültek a magtár mögött és a Magtár utcában.
 • Folytatódott a Mosoni temető taralék területének feltöltése.
 • Csónak átemelő épült a duzzasztó zsilip megkerülésére.

2001

 • A Gabonarakparton befejeződött a Millenniumi emlékpark föld feltöltése és fásítása.
 • A fuvaros utca felújítása.
 • Járda felújítás a Kápolna téren és a Szále János utcában.
 • Kiépültek a rendőrlámpás csomópontok a Határsor és a Petőfi utcánál, valamint elkészültek a kerékpár utak a Határsortól a Kápolna térig.
 • Tömb rekonstrukció keretében lebontásra került a Magtár utcai házsor. Helyén az új építkezések céljából befejeződött a közművesités.

2000

 • Szent István szobor tervezése kivitelezése, környezetének rendbetétele, szoboravatás.
 • Folytatódott A Gabonarakpart rendezése.
 • A fák kivágásával és a föld feltöltésével megkezdődött a mosoni temető tartalék területének előkészítése .
 • Lakossági pályázattal szilárd útburkolat került a Liliom és a Viola utca egy-egy szakaszára.
 • Megkezdődtek a rendőrlámpás csomópontok kialakítása a Határsor és a Petőfi utcánál.
 • Befejeződött a Bartók iskola felújítása.
 • Felújításon esett át a  közel 300 éves Gabonaraktár épülete (Futura).
 • Térfigyelő kamerarendszer került kialakításra a Szent István út két pontján, a közrend javítása céljából.

1999

 • A töltésutcai útburkolat felújítása, korszerűsítése.
 • Folytatódott a Gabonarakpart területének feltöltése, rendezése.
 • Elkészítettük a Rudolf ligetben a tornapályát és további pihenőpadok kerültek telepítésre.
 • Intézmény felújítás keretében elkészült a Bartók iskola tető és utcafronti rekonstrukciója.
 • Év végére befejeződött egy új szökőkút építése a mosoni piactér előtti területen.

1998

 • Erzsébet tér és környékének csatornázása.
 • Az Aranyossziget utca úrburkolatának felújítása és korszerűsítése.
 • Bauer Rudolf utca korszerűsítése.
 • Szent István király út Mosoni  átkelési szakasza teljes hosszában megújult, ezzel egyidejűleg megoldódott ugyanezen útszakasz parkolási problémája is.
 • Tovább épült a Gabonarakparti emlékpark.
 • Nagy társadalmi összefogással sikerült felújítani a Rudolf ligetet, melynek folyamatos karbantartását is az egyesület vállalta magára.
 • Az év végén átadásra került a teljesen felújított Fehérló Közösségi Ház. Az épületben a mozin kívül újra lehet színi előadásokat tartani, otthont kaptak a mosoni civil szervezetek.
 • A közrend  illetve a biztonság javítása érdekében véglegesen megoldódott a Rendőrkapitányság Mosoni Képviselete a Szent István király út 124. szám alatt kialakított irodában.

1997

 • Fürdő utcai csapadékvíz csatornája majd az út teljes burkolása.
 • Az Aranyossziget utca és környéke szennyvíz csatornázása.
 • A Kápolna téren elkészült a Turinform irodaház és annak alagsorában egy modern nyilvános WC.
 • Megépült illetve felújításra került a Kühne gyár és a vasútállomás közötti teljes járdaszakasz.
 • Elindult a Gabonarakpart rendezése és annak első szakasza be is fejeződött. A tervet a Mosoni Polgári Kör a Városvédő Egyesülettel közösen készítette el 1996-ban. Ennek alapján az Önkörmányzat és a Vízügyi Igazgatóság elkezdte a terület rendezését.
 • A Vasútvonal mellett megépült a hangfogófal, az itt található lakótelep melletti szeméttelepet egyesületünk aktív közreműködésével sikerült felszámolni és a területet méltó módon rendezni.

1996

Az önkormányzattal való együttműködés keretében megvalósult:
 • Közrend és biztonság terén végre sikerült változást elérni. December hónaptól az állandó rendőri felügyeletnek köszönhetően az „utcai integető lányok” eltűntek a Szent István útról.
 • Elkészült a piactér átépítése, a temető melletti autóparkoló, a Gabonarakpart rendezési terve.
 • Beindultak az Aranyossziget utcai lakásépítések, új házhelyek kerültek kialakításra a Soproni utcai  óvoda mögött.
 • Közreműködésünkel autóparkolók épültek a Soporoni utcai óvoda és az idősek otthona előtt.
 • Bevásárló központok kerültek kialakításra a városrész területén, amelyek környezetünket is szebbé alakították (Penny, Spar).
 • Kiadtuk Husz János: Töredékek Moson Multjából című könyvének második kötetét.

1995

Az egyesület megalakulása után már voltak eredményeink illetve részeredményeink:

 • Az önkormányzaton belül megalakult a Mosoni Bizottság.
 • Elindították a Mosoni belváros részletes rendezési tervének készítését.
 • Elkészült a közösségi helység, ahol helyet kapott:
  • A rendőrség
  • Az önkormányzat helyi irodája
  • A polgári kör
 • Főút melletti autóparkolás feltételeinek javítása részlegesen elkezdődött.
 • A piactéren egy rövid szakasz kemény burkolatot kapott.
 • A mosoni temető felfagyott beton útjait, bitumen burkolattal látták el.
 • Hivatalosan bejegyezték az egyesületünk által létrehozott Mosonért alapítványt.
 • Kiadták Husz János „töredékek Moson Múltjából” című helytörténeti könyv első részét.
 • Városi ünnepségek, kultúr eseményekből egy-egy szelet már Mosonba is kerül: térzenei fellépések, egy nap a Móvári nyárból, Hősök napi megemlékezések
Ezek a kezdeti eredményeink kicsik de arra mindenképpen jók voltak hogy további kedvet,erőt adjanak közös munkánkhoz.